Deutsch | Český | Polski | English
Oferty tras turystycznych

wędrówka piesza Najlepsze widoki przy
szlaku grzbietowym
Góry widokowe Lausche (793 m) i Hochwald (749 m) – najpiękniejsze wrażenie podczas wędrówki po Parku Krajobrazowym Góry Żytawskie.
  wędrówka piesza | trasa okrężna Szlakiem historycznych
dróg handlowych
Wędrówka szlakiem wiekowych dróg pocztowo-handlowych do pozostałości starego zamku celno-strażniczego.
  wędrówka piesza | trasa okrężna W magicznym kręgu
skał Oybin
Romantyczne przeżycie wśród samorodności przyrody. Niepowtarzalność skalnej galerii w dolinie Oybin.

wędrówka piesza | trasa okrężna Przeżycie przyrodnicze
Kamieniołomy Młyńskie w Jonsdorf
Skarb przyrody z rzadkościami natury geologicznej i botanicznej. Świadectwo 350-letniej historii wytwarzania kamieni młyńskich.
  wędrówka piesza Ścieżka zabytkowa
uzdrowisko Waltersdorf
Górnołużyckie domy przysłupowe z okresu 17-go do 19-go wieku - charakterystyczną cechą architektury regionu i odzwierciedleniem bogatego dziedzictwa kulturowego rezerwatu przyrody Gór Żytawskich.
  wędrówka rowerowa Grzbietowa ścieżka rowerowa
w rezerwacie przyrody
Przyjemna wycieczka rowerowa od Nysy do miejsca zetknięcia się trzech państw w kierunku jeziora Olbersdorf oraz wzdłuż błękitnie wijącej się rzeki Mandau.

wędrówka rowerowa W dolinie Nysy do
klasztora St. Marienthal
Ścieżką rowerową Odra-Nysa od miejsca zetknięcia się trzech państw koło miasta Zittau do najstarszego na terenie Niemiec opactwa cysterek koło Ostritz.
  wędrówka rowerowa Ścieżka rowerowa
„Domy przysłupowe”
Najpiękniejsza trasa rowerowa przez rezerwat przyrody Gór Żytawskich. Przepiękne wioski z typową architekturą górnołużyckich domów przysłupowych.
  wędrówka naciarska Trasa naciarska
„Pętla Hochwald“
Schronisko Kammbaude w Oybin/Hain jest idealnym punktem wyjścia łatwej wędrówki narciarskiej dookoła góry widokowej Hochwald.